Disclaimer › HZPC

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor het geven van informatie aan geïnteresseerde partijen over de ZOS B.V.

Aan deze website is de uiterste zorg besteedt zowel wat betreft de betrouwbaarheid als de actualiteit van de gegevens. ZOS B.V. is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. U zult altijd de informatie moeten verifiëren voordat deze wordt gebruikt door contact op te nemen met het kantoor van de ZOS B.V.

Door zich toegang te verschaffen tot deze website geeft de gebruiker aan dat hij ZOS B.V. niet verantwoordelijk zal houden voor enig verlies, direct of indirect, ontstaan door het gebruik van informatie gegeven op deze website.

Het auteursrecht van de website en de informatie die op de website wordt gegeven zijn eigendom van de ZOS B.V. Voor het gebruik van informatie en het verspreiden van deze informatie is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de ZOS B.V.

Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.